MTEL Global je kompanija koja svoje usluge pruža širom sveta, sa posebno razvijenim portalima za pojedina tržišta.

Trenutno se nalazite na portalu
namenjenom posetiocima sa teritorije Nemačke.

Kliknite na dugme SAZNAJ VIŠE i posetite portal na kom možete da vidite pregled dostupnih MTEL usluga
i uslove kupovine primenljive za zemlju iz koje Vi dolazite.

Saznaj više

uslovi korišćenja

Molimo Vas pročitajte pažljivo odredbe ovog dokumenta „Uslovi korišćenja MTEL CALLING mobilne aplikacije“ (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja). Uslovi korišćenja predstavljaju pravni sporazum i istim se regulišu međusobni odnosi između GO4YU GmbH, Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč, Austrija (u daljem tekstu: Mi, naša kompanija ili GO4YU) i Vas, kao korisnika, a povodom korišćenja MTEL CALLING mobilne aplikacije. Prihvatanjem Uslova korišćenja, saglasni ste da ste pročitali, razumeli i da ste se složili sa uslovima navedenim u istom. Sastavni deo Uslova korišćenja je i dokument „Politika privatnosti“ (u daljem tekstu: Politika privatnosti) sa kojim se možete upoznati na www.mtel.global .

Ukoliko se ne slažete sa nekim od uslova navedenim u Uslovima korišćenja ili u dokumentu „Politika privatnosti“, preporučujemo Vam da ne koristite MTEL CALLING mobilnu aplikaciju.

Aktiviranjem, korišćenjem i plaćanjem MTEL CALLING mobilne aplikacije, saglasni ste sa cenama i naplatom usluga. Cene usluga i porezi koji se primenjuju u okviru MTEL CALLING mobilne aplikacije podležni su izmenama. Kako biste bili sigurni u važeće cene u momentu korišćenja MTEL CALLING mobilne aplikacije posetite sajt www.mtel.global .

 1. Izmene uslova korišćenja

  Pozivamo Vas da na web portalu www.mtel.global proveravate da li je verzija dokumenta „Uslovi korišćenja“ ažurirana, te da se upoznate sa unetim izmenama. Izmene Uslova korišćenja stupaju na snagu od trenutka objavljivanja istih na www.mtel.global. Ukoliko nastavite da koristite MTEL CALLING mobilnu aplikaciju nakon stupanja na snagu nove verzije dokumenta „Uslova korišćenja“, smatraće se da ste saglasni sa izmenama iste.

 2. Opis MTEL CALLING mobilne aplikacije

  MTEL CALLING mobilnu aplikaciju možete besplatno preuzeti na Google Play i App store prodavnicama. Nakon preuzimanja aplikacije, potrebno je izvršiti registraciju u okviru MTEL CALLING mobilne aplikacije. Nakon uspešne registracije, dobijate Welcome paket sa 60 minuta i 600 SMS poruka koji važi 30 dana od dana registracije i koji se može koristiti za pozivanje i slanje SMS poruka ka predefinisanoj listi destinacija u Uslovima korišćenja. Welcome paket Vam se dodeljuje promotivno samo jednom i to prilikom prve registracije. Nakon isteka 30 dana od dana registracije ili nakon što potrošite minute i SMS poruke iz Welcome paketa, možete da kupite neki od Planova iz MTEL CALLING ponude, sa predefinisanim brojem minuta i SMS poruka u trajanju od 30 dana od dana kupovine Plana.

  U okviru MTEL CALLING mobilne aplikacije omogućeno Vam je da korišćenjem dodeljene 076 numeracije opsega (076 80 50 000 - 076 80 99 999):

  1. ostvarujete odlazne pozive ka korisnicima fiksne i mobilne mreže Telekoma Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Telekom Srbija);

  2. primate dolazne pozive od korisnika fiksne i mobilne mreže Telekoma Srbija;

  3. ostvarujete odlazne pozive ka korisnicima MTEL Homephone usluge;

  4. primate dolazne pozive od korisnika MTEL Homephone usluge;

  5. ostvarujete odlazne pozive ka drugim korisnicima MTEL CALLING mobilne aplikacije;

  6. primate dolazne pozive od drugih korisnika MTEL CALLING mobilne aplikacije;

  7. razmenjujete SMS poruke (prijem i slanje) sa korisnicima mobilne mreže Telekoma Srbija.

  Ovde definisane pogodnosti (primanje dolaznih poziva, ostvarivanje odlaznih poziva, razmena (slanje i prijem) SMS poruka) omogućene su Vam u slučaju kada imate aktivan neki od Planova (kako je definisano zvaničnim cenovnikom usluge) ili aktivan Welcome paket. U slučaju da nemate aktivan nijedan od Planova, odnosno aktivan Welcome paket, omogućeno Vam je samo da primate dolazne pozive i ostvarujete odlazne pozive ka drugim korisnicima MTEL CALLING mobilne aplikacije i to najkasnije 30 dana nakon prestanka važenja Plana, odnosno Welcome paketa.

  Usluga je omogućena pod istim uslovima i istom tarifnom politikom svim korisnicima bez obzira na lokaciju na kojoj se usluga koristi na području Severne Amerike, Južne Amerike, Australije, Azije i Afrike.

 3. Dužina trajanja poziva i obračunski interval

  Maksimalno trajanje jednog poziva (bilo dolaznog ili odlaznog) je 60 minuta (3600 sekundi).

  Obračunski interval je 1 sekund.

 4. MTEL CALLING app to app pozivi

  Pozivi između korisnika MTEL CALLING mobilne aplikacije, unutar aplikacije (app to app pozivi) se ne tarifiraju, odnosno ne obračunavaju se u okviru Plana.

 5. Ograničenja

  U okviru MTEL CALLING mobilne aplikacije nisu dozvoljeni prijem dolaznih poziva i ostvarivanje odlaznih poziva, kao ni prijem i slanje SMS poruka ka brojevima mreža koje nisu definisane u Uslovima korišćenja, ne ograničavajući se samo na:

  1. ostvarivanje odlaznih poziva ka drugim fiksnim i mobilnim mrežama u Republici Srbiji;

  2. prijem dolaznih poziva iz drugih fiksnih i mobilnih mreža u Republici Srbiji;

  3. ostvarivanje odlaznih poziva ka korisnicima Nomadic usluge Telekom Srbija (numeracija 076 655);

  4. prijem dolaznih poziva od korisnika Nomadic usluge Telekom Srbija (numeracija 076 655);

  5. ostvarivanje odlaznih poziva ka korisnicima Nomadic usluga drugih operatora na području Republike Srbije;

  6. prijem dolaznih poziva od korisnika Nomadic usluga drugih operatora na području Republike Srbije;

  7. ostvarivanje odlaznih poziva ka negeografskim uslugama, službama hitne intervencije i službi pomoći, uslugama od javnog interesa, komercijalnim uslugama;

  8. ostvarivanje odlaznih poziva ka fiksnim i mobilnim mrežama u SAD i/ili Kanadi;

  9. prijem dolaznih poziva iz drugih fiksnih i mobilnih mreža u SAD i/ili Kanadi;

  10. ostvarivanje odlaznog međunarodnog saobraćaja;

  11. razmena (prijem i slanje tekstualnih poruka) SMS poruka sa mobilnim mrežama drugih operatora u Republici Srbiji;

  12. slanje međunarodnih SMS poruka.

  U okviru MTEL CALLING mobilne aplikacije nisu omogućene dodatne usluge gde se misli, ali se ne ograničava na, Prosleđivanje poziva, Poziv na čekanju, Stavljanje poziva na čekanje, Konferencijska veza.

 6. Zahtevi sistema

  Da biste mogli da koristite Uslugu morate da:

  1. posedujete odgovarajući smart telefon sa operativnim sistemom Android ili iOS (specifikacije podržanih uređaja možete da vidite na portalu, u delu Podrška);

  2. preuzmete MTEL CALLING mobilnu aplikaciju sa Google Play ili App store prodavnice;

  3. budete registrovani korisnik usluge mobilne telefonije kod jednog od operatora mobilnih servisa na području na kojima MTEL pruža svoju uslugu MTEL CALLING mobilna aplikacija sa aktiviranom uslugom prenosa podataka (ili da imate mogućnost da koristite WiFi mrežu);

  4. izvršite registraciju putem verifikacionog koda koji će, prilikom registracije, biti dostavljen na Vaš mobilni broj kroz SMS poruku;

  5. budete povezani na internet putem svog mobilnog telefonskog uređaja (WiFi ili data Internet pristup iz plana operatora mobilnih servisa čije usluge koristite).

 7. Pretplata

  MTEL CALLING mobilna aplikacija je prepaid usluga sa ograničenim trajanjem od 30 dana od trenutka kupovine Plana.

  Welcome paket (60 minuta i 600 SMS poruka) Vam se dodeljuje promotivno samo jednom prilikom prve registracije. U slučaju da potrošite raspoložive minute i SMS poruke koje dobijate u okviru Welcome paketa pre isteka perioda važenja Welcome paketa od 30 dana, možete da kupite novi Plan. Novi Plan možete kupiti i u slučaju da niste prethodno potrošili minute iz Welcome paketa i da nije istekao period važenja Welcome paketa, pri čemu se period važenja Plana produžava na novih 30 dana od dana kupovine. Ukoliko niste potrošili minute iz Welcome paketa, isti se prenose za dalje korišćenje.

  Možete izabrati neki od Planova iz MTEL CALLING ponude, koji su definisani našim zvaničnim cenovnikom a nalaze se na zvaničnom sajtu www.mtel.global.

  Neograničeno slanje SMS poruka ne podrazumeva nerazumno korišćenje servisa. Ukoliko MTEL primeti da je Vaša potrošnja prekomerna, da opterećuje i onemogućava pružanje usluga u okviru MTEL CALLING mobilne aplikacije drugim korisnicima, MTEL zadržava pravo da suspenduje ili da Vam zabrani korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije.

  Ne postoji ograničenje u broju pretplata koje možete da kupite u toku korišćenja MTEL CALLING mobilne aplikacije.

  Novi Plan možete da kupite u toku važenja kupljenog Plana (pre isteka perioda od 30 dana) i u tom slučaju neiskorišćeni minuti biće sabrani sa minutima iz novog Plana, pri čemu se period važenja Plana produžava na novih 30 dana od dana kupovine.

  Neiskorišćeni minuti i SMS poruke iz izabranog Plana u okviru pretplate ne prenose se u sledeći mesec. Putem opcije „Pozovi prijatelja“ (MTEL Friends) možete da ostvarite bonus minute. Svi novi korisnici koji preuzmu MTEL CALLING mobilnu aplikaciju i uspešno se registruju na osnovu opcije „Pozovi prijatelja“ (ukucavanjem Vama dodeljene 076 numeracije prilikom registracije) dobijaju 5 bonus minuta, a Vi dobijate 10 bonus minuta. Kako biste bili u mogućnosti da koristite bonus minute, neophodno je da imate aktivan neki od Planova ili aktivan Welcome paket. Bonus minuti ostaju na Vašem nalogu 30 dana nakon prestanka važenja Plana, odnosno Welcome paketa, ali ih u tom periodu ne možete koristiti. Ukoliko u tom periodu kupite novi Plan, moći ćete ponovo da koristite bonus minute.

  Prilikom ostvarivanja odlaznih poziva prvo se troše bonus minuti, a potom minuti iz kupljenog Plana.

 8. Kupovina Plana

  Kupovinu Plana MTEL CALLING mobilne aplikacije možete izvršiti posredstvom Google Play Store-a (za sve korisnike smart telefona sa Android operativnim sistemom) ili App store-a (za sve korisnike smart telefona iOS sa operativnim sistemom).

  Pri realizaciji kupovine koriste se Google Play i App store aplikacije i servisi te Vas molimo da informacije o neophodnim vrstama podatka za realizaciju kupovine i politiku privatnosti tih servisa pročitate na njihovim stranicama. Ove aplikacije i servisi su povezani sa platformom naplate MTEL CALLING mobilne aplikacije i u navedenom slučaju informacije o plaćanju se repliciraju u platformu naplate kako bi Vam se omogućio naredni period korišćenja usluge.

  Pri realizaciji kupovine Plana MTEL CALLING mobilne aplikacije posredstvom Google Play Store-a ili App store-a, slažete se da Google Play ili App store servisi za realizaciju Vaše kupovine koriste podatke sa Vaše kreditne ili debitne kartice, datum isteka kreditne ili debitne kartice, CVV kod, adresu za naplatu i druge informacije. MTEL nema pristup gore navedenim informacijama, ne obrađuje ih, niti ih skladišti.

  Kupovinu Plana MTEL CALLING mobilne aplikacije možete izvršiti i putem našeg sajta na adresi www.mtel.global.

 9. Internet pristup

  Kvalitet signala Internet pristupa može uticati na kvalitet usluge koja se pruža posredstvom MTEL CALLING mobilne aplikacije. MTEL ne odgovara za kvalitet usluge koja se pruža posredstvom MTEL CALLING mobilne aplikacije ako ne postoje optimalni parametri pristupa Internetu (bez obzira da li se radi o pristupu posredstvom WiFi, CDMA ili GSM mreže). Molimo Vas da ukoliko postoje smetnje u korišćenju usluge MTEL CALLING mobilne aplikacije, prvenstveno sa Internet provajderom (bez obzira da li se radi o pristupu posredstvom WiFi, CDMA ili GSM mreže), proverite da li postoje smetnje u isporuci usluge Internet pristupa i pristupite rešavanju smetnji.

 10. Mobilna mreža

  MTEL CALLING mobilna aplikacija može zahtevati pristup Vašoj mobilnoj mreži. Molimo Vas da pre prihvatanja Uslova korišćenja proverite sa Vašim mobilnim operatorom mogućnosti korišćenja funkcionalnosti VoIP-a preko mreže Vašeg mobilnog operatora.

 11. Slanje SMS poruka

  Neophodno je da znate da ukoliko je Vaš smart telefon off-line (ne koristite data saobraćaj iz plana kod Vašeg mobilnog operatora niti imate pristup Internetu posredstvom WiFi mreže), SMS poruke upućene ka Vama na dodeljeni 076 broj u tom periodu neće Vam biti isporučene. Sve neisporučene SMS poruke čuvaju se na našem sistemu maksimum 3 dana od trenutka kada su poslate na Vama dodeljen 076 broj. Sve sačuvane SMS poruke biće Vam isporučene u trenutku kada Vaš smart telefon bude on-line (uključite data saobraćaj iz plana kod Vašeg mobilnog operatora ili povežete Vaš smart telefona na WiFi mrežu).

  Posredstvom SMS poruka moguće je slanje tekstualnih podataka. Slanje MMS (Multimedia Messaging Service) trenutno nije omogućeno posredstvom MTEL CALLING mobilne aplikacije.

  Trenutno nije omogućena distribucija zvučnih zapisa, fotografija i video materijala niti drugih multimedijalnih formata koje korisnik može posedovati na svom mobilnom uređaju. Mi stoga ne možemo biti odgovoran za neisporučivanje navedenih sadržaja.

 12. Push notifikacije

  MTEL CALLING mobilna aplikacija koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, za obaveštavanje o trajanju i isteku Plana koji ste odabrali, dodeljivanju bonus minuta i slanje drugih obaveštenja koja su usko povezana sa Vašim korišćenjem MTEL CALLING mobilne aplikacije.

  Push notification servis ili server Push notifikacije predstavlja isporuku informacija sa softverske aplikacije na Vaš smart telefon posredstvom koga koristite MTEL CALLING mobilnu aplikaciju.

  Ukoliko ne pročitate informaciju prosleđenu preko servisa Push notifikacije, ista će se nalaziti u status bar-u Vašeg smart telefona dok je ne pročitate.

 13. Promena mobilnog broja telefona

  Prilikom promene mobilnog broja telefona (MSISDN) briše se Vaš nalog (gubite pravo na korišćenje dodeljenog MTEL CALLING broja, preostali minuti i SMS poruke na Vašem nalogu se anuliraju). Uvek možete ponovo izvršiti registraciju, otvoriti novi nalog i dobiti na korišćenje novi MTEL CALLING 076 broj.

 14. Promena smart telefona

  Prilikom promene smart telefona, možete da preuzmete aplikaciju na novi uređaj, a dodeljena 076 numeracija i eventualno preostali minuti i SMS poruke čuvaju se na Vašem nalogu.

  Ne postoji mogućnost pauziranja pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče sve vreme i ne pauzira se u toku promene smart telefona od strane korisnika.

 15. Korisnički nalog

  Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu koji ste kreirali u okviru MTEL CALLING mobilne aplikacije. Prihvatanjem Uslova korišćenja slažete se da nas odmah obavestite MTEL ukoliko primetite neovlašćeno korišćenje Vašeg naloga. Mi nećemo biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji može da nastane kao rezultat korišćenja Vašeg naloga od strane nekog drugog, sa ili bez Vašeg znanja.

 16. Korišćenje aplikacije van njene namene

  MTEL CALLING mobilnu aplikaciju možete da koristite isključivo za telefoniranje i razmenu SMS poruka kao što je navedeno u odeljku “Opis MTEL CALLING mobilne aplikacije”.

  Možete koristiti isključivo MTEL CALLING mobilnu aplikaciju koja se distribuira posredstvom Google Play Store i App store prodavnica.

  Nije dozvoljeno:

  1. kopiranje, izmena, prilagođavanje, prevod aplikacije na druge jezike, deljenje ili kreiranje derivativnog software-a zasnovanog na MTEL CALLING mobilnoj aplikaciji;

  2. kopirati bilo koji deo MTEL CALLING mobilne aplikacije u Vaš software ili ga upotrebiti za kreiranje u kombinaciji sa drugim software-om, odnosno koristiti ga sa drugim software-om ili servisima;

  3. ustupati, davati u najam ili zakup, posuđivati, dodeljivati, prodati, licencirati, distribuirati i odobravati druga prava u software-u ili usluzi;

  4. dekompilirati, rastavljati, vršiti obrnuti inženjering ili pokušati rekonstrukciju, identifikaciju, ili otkrivanje u celini ili bilo kog dela izvornog koda, izvorne ideje ili algoritma MTEL CALLING mobilne aplikacije ili bilo kojoj usluge iz MTEL CALLING mobilne aplikacije bilo kakvim sredstvima;

  5. uklanjanje, skrivanje ili izmena autorskih prava i/ili drugih informacija o vlasništvu nad MTEL CALLING mobilnom aplikacijom ili uslugama koje se pružaju posredstvom MTEL CALLING mobilne aplikacije;

  6. korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije ili usluga radi kreiranja ili distribucije virusa;

  7. izbegavanje zaštite od kopiranja ili drugih mehanizama digitalne zaštite;

  8. korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa MTEL CALLING mobilne aplikacije koje je u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonom ili za nezakonite i neovlašćene svrhe;

  9. korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa MTEL CALLING mobilne aplikacije na bilo koji način koji može da ošteti, onesposobi ili umanjiti bilo koji deo usluga/servisa koji se koriste posredstvom MTEL CALLING mobilne aplikacije;

  10. korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa MTEL CALLING mobilne aplikacije za distribuciju SMS bulk poruka u komercijalne svrhe ili u svrhe političkih kampanja ili bilo kog oblika nezatraženih SMS obaveštenja;

  11. korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa MTEL CALLING mobilne aplikacije za lažno predstavljanje drugom licu ili prevarno ponašanje;

  12. korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije ili bilo kog od servisa MTEL CALLING mobilne aplikacije na bilo koji drugi način osim kroz interfejs MTEL CALLING mobilne aplikacije.

 17. ODRICANJE OD GARANCIJA

  OVIM IZRIČITO POTVRDJUJETE I SVOJEVOLJNO PRIHVATATE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE NAŠIH USLUGA, KOJA SE PRUŽA “U ZATEČENOM STANJU” ILI “PREMA RASPOLOŽIVOSTI”, UKLJUČUJUĆI I MTEL CALLING MOBILNU APLIKACIJU I I MTEL NAŠ SAJT, BITI ISKLJUČIVO NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK.

  NE GARANTUJEMO DA USLUGA NEĆE BITI PODLOŽNA PREKIDIMA ILI GREŠKAMA, NITI DA ĆE NEDOSTACI I/ILI KVAROVI U PRUŽANJU USLUGE BITI OTKLONJENI I/ILI POPRAVLJENI. NIJEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVET KOJI PRUŽIMO (UKLJUČUJUĆI SVE NJENE ZAPOSLENE) NEĆE PREDSTAVLJATI GARANCIJU. VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH POPRAVKI, SERVISIRANJA ILI KOREKCIJA U SLUČAJU DA USLUGA DOVEDE DO NASTANKA BILO KAKVIH NEDOSTATAKA i KVAROVA. NEDVOSMISLENO STE SAGLASNI DA NI U JEDNOM SLUČAJU NAŠA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE (OSIM UKOLIKO JE TO PREDVIDJENO VAŽEĆIM ZAKONOM U SLUČAJEVIMA FIZIČKE POVREDE) NEĆE PREMAŠITI IZNOS OD PEDESET DOLARA ($50.00). NAPRED NAVEDENA OGRANIČENJA VAŽIĆE I UKOLIKO GORE NAVEDENO PRAVNO SREDSTVO NE ISPUNI SVOJU OSNOVNU SVRHU.

 18. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI KOJA JE PREDVIĐENA VAŽEĆIM ZAKONOM, NI U JEDNOM SLUČAJU NAŠA KOMPANIJA (UKLJUČUJUĆI I SVE NJENE ZAPOSLENE) NEĆE BITI FINANSIJSKI ILI NA DRUGI NAČIN ODGOVORNA ZA FIZIČKU POVREDU, IMOVINSKU ŠTETU ILI BILO KOJE DRUGE KOMERCIJALNE ŠTETE ILI GUBITKE BILO KOJE VRSTE KOJI PROISTEKNU ILI SU U VEZI SA, VAŠIM KORIŠĆENJEM ILI NESPOSOBNOŠĆU KORIŠĆENJA USLUGE, BILO KOJIM NEOVLAŠĆENIM ILI NEZAKONITIM PRISTUPOM, BILO KOJIM BAGOVIMA, VIRUSIMA, TROJANCIMA ILI SLIČNIM MALVERIMA KOJI SE MOGU PRENETI NA NAŠU USLUGU ILI PREKO NAŠE USLUGE DELOVANJEM BILO KOG TREĆEG LICA.

  POSEBNO STE SAGLASNI DA NAŠA KOMPANIJA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA KORISNIČKE PRIJAVE ILI KLEVETNIČKO, UVREDLJIVO ILI PROTIVZAKONITO PONAŠANJE BILO KOG TREĆEG LICA I SAGLASNI STE DA RIZIK OD POVREDE ILI ŠTETE OD NAPRED NAVEDENOG U POTPUNOSTI SNOSITE VI SAMI.

  MTEL CALLING usluga je adekvatna i raspoloživa za korišćenje na teritoriji Severne Amerike, Južne Amerike, Australije, Azije i Afrike. Razumeli ste i potvrđujete da se pristupanje ili korišćenje MTEL CALLING usluge van navedenih lokacija vrši po Vašoj želji i da ste odgovorni za poštovanje lokalnih zakona i propisa.

 19. Prihvatanje odredbi i uslova

  Potvrđujete da možete da zaključite ovaj Ugovor. Ukoliko ste mlađi nego što je to zakonom propisano u Vašoj državi, da biste zaključili obavezujući sporazum (i stariji ste od 13 godina), onda potvrđujete da ste ili poslovno sposobno maloletno lice, ili posedujete zakonsku saglasnost roditelja ili staratelja, i potvrđujete da ste u potpunosti sposobni i kompetentni da prihvatite odredbe, uslove, obaveze, potvrde, izjave i garancije navedene u ovim Uslovima korišćenja, i da ćete pratiti i poštovati ove odredbe i uslove. Usluga nije namenjena osobama ispod 13 godina starosti.

 20. Povratne informacije

  Slažete se da ideje, sugestije, komentare, predloge o unapređenju MTEL proizvoda i/ili usluga, nazivu MTEL proizvoda i/ili usluga, mogućnostima njihove promocije, kao i o razvoju novih MTEL proizvoda i/ili usluga (u daljem tekstu: Povratne informacije) koje pošaljete ka našu kompaniju kroz MTEL CALLING mobilnu aplikaciju, MTEL CALLING ili naše web portale, naše stranice na društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način ne predstavlja informaciju od poverenja i da imamo puno pravo da koristimo povratne informacije na neograničenoj bazi bez bilo kakve nadoknade Vama ili drugim osobama.

 21. Zaštitni znak

  Ime i logo MTEL i GO4YU, kao i svi nazivi i logotipi naših usluga i proizvoda predstavljaju naš zaštitni znak i našu intelektualnu svojinu .

 22. Dostupnost i nove verzije MTEL CALLING mobilne aplikacije

  Možemo, bez prethodne najave, prestati da isporučujemo MTEL CALLING mobilnu aplikaciju, servise koji se pružaju posredstvom MTEL CALLING mobilne aplikacije, Vama ili svim korisnicima, ili ograničiti korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije ili bilo koji od servisa koji se pružaju posredstvom nje. Po sopstvenom nahođenju, zadržavamo pravo da dodamo nove funkcije MTEL CALLING mobilne aplikacije, ili da modifikujemo ili obezbedimo ispravke i/ili nadogradnje MTEL CALLING mobilne aplikacije ili servisa koji se pruža posredstvom MTEL CALLING mobilne aplikacije bez prethodnog obaveštenja korisnika. Mi nemamo obavezu da učinimo dostupnim sve ili pojedine dodatne usluge/servise ili bilo kakve izmene, dopune, ili kasnije verzije MTEL CALLING mobilne aplikacije.

  Ukoliko bude neophodno pri instalaciji ažurirane verzije MTEL CALLING mobilne aplikacije biće zatraženo da prihvatite pojedine ili potpune izmene Uslova korišćenja u slučaju da želite da preuzmete, instalirate ili koristite dodatne servise/usluge ili, dopune nove verzije MTEL CALLING mobilne aplikacije. Ovim se slažete da Vaš smart telefon može automatski da zatraži i/ili započne primanje takve izmene, nadogradnje ili ažuriranja MTEL CALLING mobilne aplikacije.

 23. Prestanak korišćenja

  Možete da prestanete sa korišćenjem MTEL CALLING mobilne aplikacije tako što ćete je deinstalirati sa smart telefona na način na koji se uklanjaju i sve druge aplikacije sa mobilnih uređaja po pravilima korišćenja Android, odnosno iOS operativnog sistema.

  Možemo da ograničimo ili onemogućimo dalje korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije u slučaju da ne poštujete pravila Uslova korišćenja i uslove Politike privatnosti koji su sastavni deo ovog dokumenta.

 24. Povraćaj sredstava

  Možete otkazati Uslugu u svako doba, i nastavićete da imate pristup Usluzi do isteka plaćene pretplate. U meri dozvoljenoj zakonom, plaćena pretplata nije podložna povraćaju i ne obezbeđujemo povraćaj ili kreditiranje za bilo koju parcijalno plaćenu pretplatu ili za nekorišćenje minuta i SMS poruka u okviru Usluge.

  Ukoliko je korisnik izvršio kupovinu MTEL Calling planova posredstvom App store-a/Google Play store-a a nije želeo da je izvrši ili želi povraćaj sredstava u rokovima i pravilima za to definisanim na App store-u/Google Play store-u, povraćaj sredstava može zatražiti posredstvom App store-a/Google Play store-a.

 25. Podrška

  Podrška za korišćenje MTEL CALLING mobilne aplikacije dostupna Vam je posredstvom e-mail adrese support@.mtel.global ili pozivom Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika MTEL Homephone usluge i MTEL Calling usluge, kao i sa mobilnih i fiksnih telefonskih brojeva mreže Telekom Srbija a.d. Beograd), +49-231-992-176-00 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Nemačke), +41-435-777-000 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Švajcarske), +44-330-777-22-07 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Ujedinjenog Kraljevstva), +42-023-409-47-44 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Češke), +46-812-163-030 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Švedske), +33-188-59-97-73 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Francuske), +43-720-828-008 (po ceni lokalnog poziva ukoliko se poziv upućuje iz Austrije), kao i putem Online Chat opcije na portalu www.mtel.global. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz MTEL 076 mreže.

 26. Ostalo

  Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora, strane će rešavati sporazumno i mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU (Beč, Austrija).

  Uslovi korišćenja tumače se u skladu sa zakonima Austrije. Opšti uslovi ne ograničavaju vaša prava zaštite potrošača data u skladu sa važećim zakonima teritorije prebivališta korisnika.

  U slučaju da se bilo koja odredba ovih Uslovi korišćenja od strane nadležnog organa proglasi nevažećom ili neprimenljivom, ista će se zameniti važećom i primenljivom odredbom koja najviše odgovara, po smislu i svrsi, originalnoj odredbi, a ostatak odredbi će ostati u potpunosti na snazi. Ako se neprimenljiva odredba ne može zameniti drugom odredbom, ista neće uticati na validnost i primenljivost ostalih odredbi ovih Uslovi korišćenja.

  Ovi Uslovi korišćenja imaju pravnu snagu od dana potpisivanja istih od strane korisnika odnosno klikom na box polje prilikom aktivacije aplikacije i online kupovine.

  Poslednja verzija: 12.10.2020.godine